Hoe meer poen hoe beter?


biljet 500 euro

Natuurlijk zou je denken, meer geld verdienen is beter. Dat klinkt toch logisch. Toch zijn er een aantal zaken waarmee je rekening moet houden, zoals je eigen netto belastbaar inkomen en het al of niet nog fiscaal ten laste zijn van je ouders.

Wanneer ben je nog fiscaal ten laste van je ouders?

Om fiscaal nog ten laste te zijn, mag het netto belastbaar inkomen (eventueel verhoogd met het bedrag van het alimentatiegeld)  niet hoger zijn dan 2890 euro (als je ten laste bent van je beide ouders) of 4170 euro ( als kind van een alleenstaande ouder).

Hoe bereken je het netto belastbaar inkomen?

     brutoloon
    - RSZ- bijdrage ( 2,71 % of 13,07 % van je brutoloon afhankelijk van het soort studentenwerk dat je doet) 


  = bruto belastbaar inkomen

    - 2410 euro (vrijgestelde schijf van je inkomsten als je werkt met een
                        studentenovereenkomst)
    - 20 % van je bruto belastbaar inkomen (forfaitaire aftrek, minimum 400 euro)


  = netto belastbaar inkomen

 + (indien van toepassing) 80% van het bedrag aan alimentatiegeld boven de 2.890 euro


 = bedrag dat bepaalt of je fiscaal nog ten laste bent


Een overzicht van hoeveel je nu netto en bruto mag verdienen vind je hier.


Wat betekent fiscaal ten laste zijn van je ouders?

We besparen je de details maar kort samengevat komt het hierop neer. Ouders krijgen belastingsvermindering voor jou zolang je niet teveel eigen inkomsten hebt. Dit betekent dus als jij teveel gaat verdienen, je ouders dit voordeel verliezen en daar zullen zij niet tevreden mee zijn.

Wanneer moet je belastingen betalen?

Je moet zelf belastingen gaan betalen vanaf je netto belastbaar inkomen hoger is dan 6.830 euro op jaarbasis. Dit komt overeen met 8.690,11 euro. In principe zal je als student niet aan dit bedrag geraken en dus geen belastingen moeten betalen. Let wel, indien er bedrijfsvoorheffing werd ingehouden, moet je een belastingsbrief invullen. Je krijgt dit bedrag niet automatisch terug. (zie “werkstudent”)

Tip: Kijk zeker eens op de website van de overheidsdienst FinanciŽn. Daar vind je de meest recente bedragen terug en meer uitgebreide uitleg over de berekening.

Nuttige links:
Stad Gent © 2008